क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र,सुन्दरपुर,कन्चनपुर
नेपाली || English
Nepali flag

नेपाल सरकार


कृषि विकास मन्त्रालय


कृषि विभाग


कृषि तालिम निर्देशनालय


क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र


सुन्दरपुर,कन्चनपुर

मुख्य समाचार

Image
श्री बीर बहादुर चन्द
नि.प्र.ता.अ. (व.कृ.प्र.ता.अ.)

क्र.स
1


दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण २०७३-२०७४

प्रकाशित मिति : 2017-06-03
2

मासिक प्रगति विवरण माघ २०७३-२०७४

प्रकाशित मिति : 2017-06-03
3

मासिक प्रगति विवरण फाल्गुन २०७३-२०७४

प्रकाशित मिति : 2017-06-03
4

प्रथम चौमासिक र कार्तिक महिनाको प्रगति विवरण २०७३-२०७४

प्रकाशित मिति : 2017-06-03
5

सम्पूर्ण तालिम कार्यक्रमका सहभागीको विवरण २०७२-२०७३

प्रकाशित मिति : 2017-06-03
6

मासिक प्रगति विवरण चैत्र २०७३-२०७४

प्रकाशित मिति : 2017-06-03
7

बार्षिक प्रगति विवरण २०७२-२०७३ 

प्रकाशित मिति : 2017-06-03
8

बार्षिक प्रतिवेदन २०७३ 

प्रकाशित मिति : 2017-06-03
9

अा.व.०७१।७२ काे प्रथम चाैमासिक प्रगती प्रतिवेदन

प्रकाशित मिति : 2016-04-10
10

अा.व.०७१।७२ काे प्रथम चाैमासिक अवधिकाे प्रगती विवरण

प्रकाशित मिति : 2016-04-10


सन्देश
मानव संशाधन विकास समग्र विकासको प्रमुख सूचक र कुनै पनि लगानी वा उत्पादनका श्रोत–साधनलाई सार्थक प्रतिफल दिलाउने प्रमुख उपायको रुपमा मानिन्छ । कुनै पनि सभ्यता, समाज र प्रविधिको सुहाउदो विकास, विस्तार तथा उन्नतिको रुपरेखा त्यस क्षेत्रका जनशक्तिले निर्माण गर्ने भएकोले मानव संशाधन विकास अपरिहार्य आवश्यकताको रुपमा लिईन्छ । समय परिवर्तन संगै प्रविधिको क्षेत्रमा आउने आधुनिकीकरण र नयाँपनलाई सबै जनशक्तिले आत्मशात गर्न सकेमा बृहत्तर प्रगतिको मार्ग तय हुन्छ । सार्थक प्रगति हासिल गर्न मानव जनशक्तिले आफ्नो क्षेत्रमा सकारात्मक र समयानुसारको सोच र प्रविधिको विकास तथा कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गर्दै लग्नुपर्ने हुन्छ । तालिमले मानिसको ज्ञान, सीप र धारणामा परिवर्तन ल्याउनुका साथै कार्यक्षमतामा अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दछ । यस सन्दर्भमा नेपाली कृषि क्षेत्रमा रहेका कृषि जनशक्तिको ज्ञान, धारणा र सीपमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई कृषि क्षेत्रको प्रतिफल बढाउन र गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउन अविलम्बन गरिदैं आएका विभिन्न प्रकारका प्रविधि प्रसार र हस्तान्तरणका विधिहरुमध्ये तालिम

पुरा पढ्नुहोस् ...................


Image
श्री जनकराज जोशी
सूचना अधकारी